top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOld&WildCoder

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie

Zaktualizowano: 12 lis 2019

Opracowanie tematu poświęconego formom naruszenia prawa do znaku towarowego w internecie jest siódmym zadaniem dla potrzeb zaliczenia przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”. Tradycją moich opracowań jest to że pierwszej części zaczynam od definicji lub objaśnienia, tym razem będzie podobnie.Artykuł 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ((Dz.U.UE.L z dnia 24 marca 2009 r.) zwane Rozporządzeniem, wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku.

Takie prawo przyznawane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia ochrony. Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciel uprawniony jest do zakazywania innym osobom i podmiotom które nie uzyskały jego zgody do używania tego znaku w celach handlowych. W takim razie kiedy dochodzi do naruszenia tego zakazu w Internecie. Pierwszym z zakazanych sposobów jest użycie znaku towarowego jako elementu treści strony internetowej. Przykładem jest np. opisanie lub oferowanie reklamowanego towaru. Drugi to użycie tego znaku w nazwie domeny - słownie, jego fragment lub nawet zlepek wyrazów podobnych do tego znaku towarowego. Pod nazwą CYBERSQUATTING kryje się kolejny zakaz polegający na rejestrowaniu lub korzystaniu ze cudzych, znaków zarejestrowanych w celu blokowania dostępu do domeny lub blokowania tworzenia strony www przez uprawnionego. FRAMING - jest to niedozwolony sposób wyodrębniania na jednej stronie kilku oddzielnych części które działają niezależnie od siebie lecz są wyświetlane na ekranie użytkownika jednocześnie. Skoro kilka sposobów nadużyć to warto by się dowiedzieć co nam może grozić za naruszenie znaku towarowego.

Roszczenie o zaniechanie - ma charakter obronny, i polega na zakazaniu dalszego używania cudzego znaku towarowego. Kolejną karą może być roszczenie o naprawę szkody, mogą być oparte na zasadach ogólnych prawa cywilnego, może być to żądanie zapłaty np. w wysokości opłaty intencyjnej. Wysokość roszczenia musi być w tym przypadku uzasadniona. Trzecią karą jest roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Podobnie jak powyżej, ich wysokość jest trudna do ustalenia, a te utrudnienia sprawiają że częściej sięga się po argument niezapłaconej opłaty licencyjnej. Czwarte jest roszczenie prewencyjne za naruszenie znaku towarowego. W tym przypadku sąd może zdecydować o wycofaniu towarów a nawet ich zniszczeniu.

163 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page